Reklamačný proces

Reklamačný proces

Ak chcete zaslať reklamáciu, postupujte nasledovne:

1. Formulár vrátenia/reklamácie
Vyplňte formulár pre vrátenie/reklamáciu a priložte ho k balíku.

Kliknite a stiahnite si reklamačný formulár vo formáte PDF.

2. Odoslanie
Reklamovaný produkt je potrebné zaslať na nasledujúcu adresu:

Desportivo Spółka s.r.o.
Jerzego Harasymowicza 8A
33-103 Tarnów

info@desportivo.sk 

Reklamačný formulár poskytovania služieb

Desportivo s.r.o. ..............................., dňa.........................

Meno a priezvisko spotrebiteľa: ...............................................
Adresa spotrebiteľa: ..............................................................
Formulár vrátenia tovaru
Informujem o odstúpení od kúpnej zmluvy tohto produktu:
Názov tovaru:
Dátum uzavretia zmluvy:
Číslo bankového účtu:
S priateľským pozdravom,

Desportivo s.r.o. ..............................., dňa ...........................
Meno a priezvisko spotrebiteľa:
Adresa spotrebiteľa:
Reklamácia tovaru

Týmto oznamujem, že mnou zakúpený výrobok dňa ................ je chybný.

Vada spočíva v:

Závada bola zistená dňa
Vzhľadom k vyššie uvedenému žiadam na základe zákona z 23. apríla 1964 Občianskeho zákonníka:
• výmena tovaru za nový podľa čl. 561 §1 Občianskeho zákonníka*
• odstúpenie od zmluvy a žiadam vrátenie ceny tovaru na bankový účet na základe
560 §1 Občianskeho zákonníka*

S priateľským pozdravom
*nedôležité preškrtnite