Reklamačný proces

Reklamačný proces

Ak chcete zaslať reklamáciu, postupujte nasledovne:

1. Formulár vrátenia/reklamácie
Vyplňte formulár pre vrátenie/reklamáciu a priložte ho k balíku.

2. Odoslanie
Reklamovaný produkt je potrebné zaslať na nasledujúcu adresu:

Desportivo Sp. z o.o.
ul. Harasymowicza 8A
33-103 Tarnów
Polska (Poland)

[email protected] 

Reklamačný formulár poskytovania služieb

Desportivo Sp. z o.o.
ul. Harasymowicza 8A
33-103 Tarnów
Polska (Poland).. ..............................., dňa.........................

Meno a priezvisko spotrebiteľa: ...............................................
Adresa spotrebiteľa: ..............................................................
Formulár vrátenia tovaru
Informujem o odstúpení od kúpnej zmluvy tohto produktu:
Názov tovaru:
Dátum uzavretia zmluvy:
Číslo bankového účtu:
S priateľským pozdravom,

Desportivo Sp. z o.o.
ul. Harasymowicza 8A
33-103 Tarnów
Polska (Poland). ..............................., dňa ...........................
Meno a priezvisko spotrebiteľa:
Adresa spotrebiteľa:
Reklamácia tovaru

Týmto oznamujem, že mnou zakúpený výrobok dňa ................ je chybný.

Vada spočíva v:

Závada bola zistená dňa
Vzhľadom k vyššie uvedenému žiadam na základe zákona z 23. apríla 1964 Občianskeho zákonníka:
• výmena tovaru za nový podľa čl. 561 §1 Občianskeho zákonníka*
• odstúpenie od zmluvy a žiadam vrátenie ceny tovaru na bankový účet na základe
560 §1 Občianskeho zákonníka*

S priateľským pozdravom
*nedôležité preškrtnite